Psychotherapie

Psychotherapie

Voor wie?
In mijn praktijk kunnen volwassenen vanaf 18 jaar terecht voor individuele psychotherapie die geïndiceerd zijn voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Specialistische GGZ wordt meestal ingezet bij complexere klachten die al langer dan een half jaar duren.

Type klachten/problemen kunnen zijn: angst, (vroegkinderlijk) trauma, depressies, identiteit/autonomieproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek.

Voor wie niet?
De praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang in crisissituaties. Dit betekent dat je niet in mijn praktijk terecht kan als je last hebt van ernstige psychotische klachten, suïcidaliteit en een ernstige verslavingsproblematiek.

Als je buiten kantoortijden dringend en acuut hulp nodig hebt, zal ik je doorverwijzen naar een instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is.