Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

In mijn praktijk bied ik Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde-GGZ  behandelingen, die (ten dele) wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars. Je ontvangt de nota zelf, welke je weer kan indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding van de kosten die je krijgt van je zorgverzekeraar hangt af van je polis (nature of restitutie).

Wat vergoedt mijn zorgverzekeraar?
Indien je precies wil weten wat jouw zorgverzekeraar vergoedt neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar en vraag wat de vergoedingen zijn bij een GGZ  traject door een niet-gecontracteerde psychotherapeut of klik hier en bezoek deze website voor meer informatie. Zij hebben voor 2022 een handig overzicht gepubliceerd met een beschrijving van alle polissen met daarbij aanraders voor een zuivere restitutie polis.

Als je een naturapolis hebt,  dan vergoedt je zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet je zelf betalen. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2022) dien je altijd zelf te betalen.

Met een restitutiepolis krijg je in beginsel de gehele behandeling vergoed. Maar let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: je krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2022) moet je altijd zelf betalen. Er zijn ook restitutie polissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis daarom goed door. Zie hierboven de website van de niet-gecontracteerde psycholoog.

Verantwoordelijkheid van de betaling
De verantwoordelijkheid van de betaling van de door mij geleverde zorg ligt bij jou. Je ontvangt van mij de nota maandelijks of per 3 maanden. Deze dien je in bij je zorgverzekering en daarna voldoe je de nota aan mij.

Wanneer ontvang je de factuur?

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat níet over de zorg die je krijgt, maar wél over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt jouw behandeling niet meer na afronding in één keer afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Voorbeelden van zorgprestaties zijn een diagnostiekconsult, een behandelconsult of intercollegiaal overleg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld. Deze losse zorgprestaties staan op de nota die je – meestal een keer per maand of per 3 maanden-  van mij ontvangt en kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico    

Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar door de zorgverzekeraar verrekend. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in heel 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Gaat je behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaal je voor beide kalenderjaren het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2022 vastgesteld op € 385. Daarnaast kun je nog een vrijwillig eigen risico hebben; ook dit wordt eerst verrekend voordat je de zorg vergoed krijgt.

Niet verzekerde zorg
Als je in behandeling wilt, maar er is geen sprake van een diagnose dan geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP).  Een sessie van 45 minuten  kost dan volgens NZA tarief 2022 137,01 euro.

Bij verhindering
Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dien je de kosten hiervoor zelf te betalen aangezien deze niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro.