Wetten en regels

Wetten en regels

Privacy en dossiervorming
Voor meer informatie klik hier.

Kwaliteit
Voor de kwaliteitswaarborg van deze praktijk verwijs ik u naar mijn kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling
Indien je in ons contact ergens niet tevreden over bent, ga ik er van uit dat je dit zo spoedig mogelijk met me bespreekt. Dit om verdere teleurstelling te voorkomen, maar misschien meer nog omdat het welslagen van een therapie sterk samenhangt met het vertrouwen dat er tussen cliënt en therapeut bestaat. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Klik hier voor de link.